= درباره ما

صفحه اصلی


 
شركت حمل و نقل بين المللي كالا تند بر ( با مسئو ليت محدود ) توسط مديران با تجربه و آگاه به مسائل  صنعت حمل و نقل بين الملي  تاسيس و اداره ميگردد.

اين شركت با داشتن نما يندگيهاي بسيار قوي و پرتوان در سرتاسر بنادر و مراكز حمل و نقل جهان آماده است

 هرگونه محمولات را از سرتاسر دنيا بمقصد  ايران وبلعكس بصورت دريائي زميني هوائي وحمل مركب با نرخهاي رقابتي   در كوتاهترين زمان ممكن حمل نمايد.

 شعار ما صداقت تلاش مداوم براي ارتقاع روزافزون كار آرائي وارائه  سرويس بهتر و احترام به مشتري در هر شرايط ميباشد كه گرد آوري مشتريان مهم  اعم از دولتي و بخش خصوصي  بهترين گواه اين مدعا است.

 همچنين اين شركت با داشتن نمايندگيهاي فعال در كليه مرزهاي ورودي وخروجي و در كليه گمركات داخلي كشور امكان ترانزيت محمولات را به مقاصد نهائي در داخل كشور ويا ترانزيت به مقاصد ساير كشورها را دارد.

 شما نيز ميتوانيد براي حمل محمولات خود از اقصي نقاط جهان بمقصد ايران وبلعكس ويا به مقاصد ساير كشورها از طريق خاك ايران باما تماس گرفته و به گروه مشتريان ما به پيونيد                                             

 

 

Copy Rights 2005 By KTB   All Rights Reserved   Design BY Ravaknegar.com